Enerji Politikası

ENERJİ POLİTİKASI

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ilkesi ile çalışmalarımızın uzun vadeli, çevresel ve ekonomik açılardan sürdürülebilirliğini arttırma çabası içerisindeyiz.  Bu bağlamda;

Ø  Enerji Yönetim Sistemi’nin sağlıklı ve başarılı devam edebilmesi, enerji hedeflerine ulaşılabilmesi amacı ile her türlü finans, bilgi, eğitim, insan, malzeme, makine temininin gerçekleştirilebilmesi için kaynak sağlamayı, 

 

Ø  Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir, yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler ile uluslararası sözleşmelere uymayı,

 

Ø  Enerji Yönetim Sisteminin ve enerji performansının, bilinçlendirme, farkındalık, tazeleme eğitimleri, ödül-öneri sisteminin etkinliği ile birlikte sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 

Ø  Satın alım işleri esnasında, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini göz önünde bulundurmayı,

 

Ø  Yeni ürün, alet, proses, ekipman tasarımı yaparken enerji performansının iyileştirilmesini dikkate almayı,

 

Taahhüt etmekteyiz.