İK Politikası

Kurumun hedeflerine ulaşması sürecinde, ortak hedefe odaklanmış insan kaynağının temel başarı faktörü olduğuna inanan Zahit Alüminyum, şirketin temel vizyonu doğrultusunda, işini seven, ortak başarı ve gelişime odaklı, kurumsal aidiyet duygusuyla birlikte, takım oyununu benimsemiş, şirketin başarısını hep birlikte çalışarak ileriye taşıyacak olmanın bilincinde bir çalışan profilinden hareketle İnsan Kaynakları Politikalarını “sürekli gelişim” bakış açısıyla güncellemektedir.

Bilimsel İnsan Kaynakları Yönetimi esasları İnsan Kaynakları Politikalarımızın bakış açısını oluşturmaktadır. Zahit Alüminyum, başarının takdir edildiği, çalışanların mutlu olduğu, adil ve gelişime odaklı bir çalışma ortamı sunmaya odaklanmıştır.