Enerji Politikası

ENERJİ POLİTİKASI

 

Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. olarak;

 

Üretim ve süreç proseslerimizde, Enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmak, faaliyetlerimizin uzun vadeli ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve geliştirmek amacıyla,

 

Ø   Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak ve gözden geçirmek için gerekli araç ve bilgi kaynaklarını sağlamak,

 

Ø   Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak ve gözden geçirmek için eğitim, bilinç ve farkındalığı sağlamak, çalışanlarımızı enerji konusunda bilinçlendirerek enerji verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmalarını sağlamak,

 

Ø   Ulusal ve uluslararası düzeyde firmamızı ilgilendiren enerji konusundaki yasal ve diğer şartlara uymak,

 

Ø   Enerji performansında sürekli geliştirme sağlamak,

 

Ø   Her türlü iyileştirme ve tasarım faaliyetlerinde enerji verimliliğinin göz önünde bulundurarak enerji performanslı prosesler geliştirmek,

 

Ø   Hammadde, mamul, yarı mamul, makine, ekipman, yardımcı malzeme, hizmet ve enerji temininde enerji verimliliğinin göz önünde bulundurmak,

 

Çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.