Misyon, Vizyon ve Değerler

VİZYON & MİSYON
• Ülke ekonomisinde söz sahibi olan Lider bir firma olmak
• Alüminyum  ve  yenilenebilir enerji (Solar Enerji) sektörlerinde direk ve endirek müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, ürünlerin tasarımı ve üretimi ile katma değer sağlayan, Dünya'da izlenen şirket olmak


DEĞERLERİMİZ
• Müşteri haklarına saygılı olmak,
• Bireye değer vermek, 
• Ekipler halinde birlikte çalışmak, 
• Yaratıcı çözümler üretmek,
• Açık, adil ve güvenilir olmak,
• Bilimsel veriler doğrultusunda faaliyet göstermek, 
• Kaynakları verimli kullanmak,
• Toplumsal ve kültürel değerlere saygılı olmak,
• Yenilikçi ve sürekli gelişime odaklı olmak, 
• Müşteri memnuniyeti ve kalite odaklı olmak,
• Değerleri istikametinde sorgulayan ve yönlendiren olmak, 
• Destekleyici ve planlayıcı olmak,
• Sahiplenen ve özverili olmak ,
• Öncü ve örnek olmak