Çevre Politikası

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Alüminyum Biyet, Alüminyum Profil ve Alüminyum Kompozit Panel imalatında Zahit Alüminyum, Türkiye’nin sektöründe lider kuruluşları arasında yer almaktadır.  Çevre politikamız, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer alan entegre tesislerinde gerçekleşen üretim, tasarım, pazarlama, satış ve AR-GE süreçlerini kapsamaktadır.

 

Zahit Alüminyum, çevre dostu bakış açısı ile küresel anlamda da çevresel konulara duyarlı davranmaktadır. Bu çerçevede karbon salınımını azaltmak ve enerji ihtiyacını karşılayacak çevresel çözümler sunmak için faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının bir bölümünü  2,95 mega watt kapasiteli güneş enerjisi sisteminden karşılamak sureti ile tesislerin yarattığı karbondioksit salınımını aza indirgemektedir.  Güvenilir, temiz, tükenmeyen enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi katma değerli inovatif teknoloji ürünüdür.

 

Zahit Alüminyum, doğaya duyarlı şekilde ve sürdürülebilir bir çevrenin sorumluluklarını üstlenerek faaliyet göstermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı atık yönetim planına sahip tesislerde oluşan tehlikeli atıklar, lisans sahibi bertaraf tesislerine gönderilerek çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmektedir.

 

Üretim sonrasında oluşan ve geri dönüştürülebilir diğer atıklar ise tesis içerisinde oluşturulmuş geri dönüşüm noktalarında biriktirilip konusunda deneyimli Zahit alüminyum çalışanları tarafından geçici depolama alanlarında ayrıştırıldıktan sonra  lisans sahibi tesislere gönderilerek geri dönüşümü sağlanmaktadır.

 

Zahit Alüminyum’ un çevre politikasının temelini çevreyi kirletmemek oluşturur. Tüm çalışmalarını kirletmemenin temizlemekten daha ucuz olduğunun bilinciyle yürüten firmamızda üretim sırasında oluşma ihtimali muhtemel olan kirlilikleri önlemek için gerekli yatırımlar ve proje çalışmaları tesisimizde yapılmıştır. Zahit Alüminyum çevreyi günümüzde ve gelecek nesillerin faydalanacağı önemli bir değer olarak görmekte ve korumaktadır. Bu nedenle çevre politikamız;

 

• Üretimin tüm süreçlerinde sürekli gelişme ve çevrenin kirlenmesini önlemek,

 

• Üretim ve hizmetlerimizde, doğal kaynak kullanımının ve atık üretiminin azaltılması, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, hava, su ve toprak özelliklerinin sürekli olarak izlenmesi, korunması için gerekli önlemleri almak,

 

• Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymak,

 

• Üretim faaliyetlerinde oluşabilen  ve değerlendirilmesi mümkün olan emisyon kaynakları ile ilgili  enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,

 

• Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı sürdürülebilir ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,

 

• Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince, ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü korumayı sağlamak,

 

• Bu amacımız doğrultusunda çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

 

• Üretim ve hizmetlerimizde çevre performansımızın sürekli geliştirilmesine yönelik hareket etmek ve ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyarak, tüm faaliyetlerimizin çevreye etkilerini ilgili birimlere aktararak çevre kirliliğinin önlenmesi için mücadele etmek,

 

• Çalışanlarımızın, müşterilerimizin,  taşeronlarımızın çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmaktır.