ISG Politikası

Zahit Alüminyum, İSG ile ilgili yasal düzenlemelere riayet eder. Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak,  İSG bilinçlerini geliştirmek, tesis içerisinde maruz kalma ihtimalleri bulunan durumlar hakkında önceden bilgi sahibi olmaları için eğitimler vermek sureti ile  İSG performansını sürekli iyileştirmek için sıfır kaza hedefi ile çalışır.

Firmamız güvenli faaliyetlerin, sadece kişisel koruyucu donanımlar ile değil aynı zamanda konu ile ilgili eğitim almış yetkin elemanlara ve aktif İSG kültürüne bağlı olduğunun ve hiç bir aktivitenin emniyet önlemlerini göz ardı edecek kadar önemli olmadığının bilinciyle hareket eder. 

İSG’nin başarıyla uygulanmasının ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkün olduğuna inanır, ekip ruhu ile çalışmalarını yürütür. Bu nedenle İSG uygulamaları tüm çalışanların sorumluluğundadır ve kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Zahit Alüminyum OHSAS 18001 belgesini alan bölgesindeki öncü firmalardan olmuştur. Bu görev bilinciyle tüm çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz faaliyetlerimizde ve sunduğumuz hizmetlerimizde, çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek zararları engellemek amacıyla İSG yönetim proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek firmamızın İSG politikasıdır.