Bilgi Güvenliği Politikası

Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş alüminyum profıl, kompozit panel ve fotovoltaik panel sektöründe çalışan, üretim, satış, proje, ithalat ve ihracat faaliyetlerini sürdüren bir şirkettir.
Zahit Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin temel amacı öncelikli olarak müşteri memnuniyetini gözetmek, bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymak, test çalışanların katılımı ile iç ve diş tarafların beklentilerini karşılamak, sistemi sürekli iyileştirmek, bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak, risklerin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik olarak tanımlanarak standartlara uygun şekilde değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini desteklemek, BGYS Politika' anın uygulanmasını sağlamak, güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımının şirket disiplin yönetmeliğine göre icra edilmesini sağlamaktır.
Bu amaca ulaşmak için yapılan faaliyetlerde ortaya çıkan, edinilen, üretilen, kullanılan, saklanan bilgi şirketin önemli varlıklarından biridir ve bilginin uygun bir şekilde korunması önemli bir iş gereksinimidir.
Yukarıda belirtilen gereksinim kapsamında bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmuş olup bu yönetim sistemi ile

• Sistemin sürekli iyileştirilmesi,
• Risklerin değerlendirilecek en aza indirebilmek için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması,
• Faaliyetlerin kolaylaştırılabilmesi için ilgili yasal uygulamalardan yararlanılması,
• Iş sürekliliğinin sağlanması taahhüdümüzdür.
Bu çerçevede, çalışanların ve üçüncü tarafların uymakla yükümlü olduğu bilgi güvenliği politikaları, prosedürleri, uygulamaları, yönetim talimatları çalışanlara duyurularak ortak klasörde yayınlanmıştır. Belirlenen yükümlülüklere uyulması için gerektiğinde Iş Kanunu ve ilgili yasalar çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurmak dahil yükümlülüklerin sağlanması politikamızdır.