AR-GE Merkezimiz

Ar-Ge ve yenilik kültürünü benimseyen Zahit Alüminyum, istikrarlı Ar-Ge faaliyetleri ile sektörüne yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirebilmek adına 08.06.2017 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı Adana’nın 3. Ar-Ge Merkezi’ni kurdu. AOSB’de yer alan tesis içerisinde mevcut ve yeni pazarlara katma değerli inovatif ürünler sunma, nitelikli personele yatırım yapma, işbirliklerini geliştirme ve ihracatı arttırma hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesine destek vermektedir.

Ar-Ge merkezimizde; tasarım, üretim, süreç geliştirme ve kalite kontrolü kapsayan sistematik çalışma düzeni ile alanlarında uzman 25 araştırmacı ve teknisyen görev almaktadır. Personellerimizin lisans ve özellikle lisansüstü araştırmacılardan oluşması şirketimizi, global standartlarda inovasyon yapabilen bir organizasyona dönüştürmektedir. Farklı eğitim, bilimsel altyapı ve bilgiye sahip araştırmacılarımız ülkemizin ve sanayimizin ihtiyaçlarından yola çıkarak tasarımlar, sistemler, ürünler ve süreçler geliştirmektedir.

Merkezimizde kısa süre içerisinde 75’e yakın öz kaynaklı ve Tübitak projeleri geliştirilmiş, 37 adet fikri hakları (patent, faydalı model, tasarım) alınmış, 34 farklı yayın çalışması yapılarak sektörün hizmetine sunulmuştur. Her yıl Ar-Ge 250 değerlendirmesinde sıralamasını artırarak çalışmalarına devam eden Ar-Ge Merkezimiz, İnovaLİG, Sanayi Bakanlığı Proje Verimlilik Ödülleri gibi yarışmalardan da dereceler alarak hedeflerine ilerlemektedir.