Politikalarımız

Sektörün önde gelen işletmelerinden biri olan Zahit Alüminyum, ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde hazırlanan “kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği yönetim sistemi politikası, insan kaynakları ve enerji” politikalarının gereğini yerine getirme görevini üstlenmektedir.

“Önce insan ve çevre sağlığı” ilkesiyle hareket eden firmamız, “müşteri memnuniyeti, enerji verimliliği, ulusal ve uluslararası standartlar, çevre duyarlılığı, İSG bilinci ve bilgi güvenliği” başlıklarını içeren yasaların gereğini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir.

Firmamız süreç içinde oluşabilecek riskleri iyileştirmekte, üretimin bütün aşamalarında vazgeçilmez bir değerde olan “insan sağlığını” ön planda tutmakta ve bilgi güvenliği konusunda yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına büyük önem vermektedir. Böylece çevreye saygılı bir üretim anlayışıyla dünyanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.