Çevre Politikası

Çevreyi günümüzde ve gelecekte nesillerin faydalanacağı önemli bir değer olarak gören Zahit Alüminyum, izlediği politikalar ile bu değeri korumayı amaçlamaktadır. Küreselleşen dünyada çevreye ve doğaya saygı duyan, çevre sağlığını ön planda tutan, yeşil üretim ile karbon emisyon değerlerinin azaltılmasını hedefleyen firmamız, üretim süreçlerinde doğal kaynak kullanan ve atık üretimi azaltan bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.

Bu kapsamda çevre biriminin Ar-Ge Merkezi ile birlikte yürüttüğü çalışmalarında çok yönlü çözümlere odaklanır. Bu çözümler arasında başlıca üretimin karbon ayak izinin hesaplanması, enerji verimliliği, atık ısı dönüşümü, atık hammadde değerlendirme projeleri, temiz ve verimli su kullanımı gibi konular yer almaktadır.

Zahit Alüminyum, üretim sürecindeki birçok adımda çevreci yaklaşımı benimsemekte. Üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının bir bölümünü güneş enerjisi sisteminden karşılamakta ve üretim sonrasında ortaya çıkan atıklarını geri dönüştürmekte. Aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan “Atık Yönetim Planı”na sahip olan firmamızda oluşan tehlikeli atıklar, lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek çevreye zarar vermeden yok edilmektedir.