Zahit Alüminyum’da Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanıyor?

Zahit Alüminyum’da Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanıyor?

Zahit Alüminyum olarak kurulduğumuz günden bu yana “Doğal kaynakların korunması, atık yönetiminin etkin sağlanması, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve geri dönüşüm/kazanım” konuları, şirket politikamız içerisinde önemli bir yere sahiptir.

İklim Krizinin Getirdiği Risklerin Farkındayız

Küresel iklim krizi ve beraberinde getirmekte olduğu çevresel, yönetimsel ve finansal risklerin farkındayız. 11 Aralık 2019 tarihinde Avrupa Birliği’nin küresel iklim krizi ile mücadelede Paris Anlaşması’nı destekleyici Avrupa Yeşil Mutabakatı çağrısı (AYM) ve neticesinde getirdiği politikaları, şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejileri içerisinde ele almaktayız.

Önceliğimiz Ar-Ge ve İnovasyona Yatırım

Sürdürülebilir büyümemizde çevresel ve ekonomik fayda sağlamak için teknolojiye, yenilikçi projelere, Ar-Ge ve İnovasyona yatırım yapmak önceliğimiz. 2017 yılından bu yana kurulu olan Ar-Ge Merkezimizde enerji verimliliği, çevre, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularına ilişkin proje araştırmaları ve çalışmalarını yürütmekteyiz.

Şirket Politikamıza Yön Veriyoruz

Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ile 2050 yılında karbon-nötr olma hedefi yolunda bizler de şirket politikamıza bu doğrultuda yön vermiş bulunmaktayız. Firmamızı AYM, emisyon ticaret sistemi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, karbon emisyonu azaltım yöntemleri ile ilgili seminerler, toplantılar ve eğitimler ile gelişime ve dönüşüme açık hale getiriyoruz.

Karbon Ayak İzini Yıllık Raporluyoruz

Bu bağlamda şirketimizin, en önemli adımlardan biri olan kurumsal karbon ayak izini yıllık olarak hesaplıyor ve raporluyoruz. Raporlamalarımız sonucu yıllık karbon azaltım hedefleri belirliyor ve prosesimizde uygulanabilir kılmak adına çevre, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik projelerini araştırıyoruz. Çevre, enerji verimliliği konularında gerçekleştirilen projelerin karbon emisyonumuzdaki etkisini raporluyor ve izliyoruz.

Yenilenebilir Enerji Üretim Kapasitesini Artırıyoruz

Üretim sürecimizde kullandığımız enerjiyi, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeye özen gösteriyor ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesini giderek artırıyoruz. Etkin atık yönetimi politikası uygulayarak, geri kazanımı sağlıyor ve böylece kaynak tüketimini azaltarak yeşil dönüşümü destekliyoruz. Ayrıca; karbon emisyonunu azaltmak amacıyla karbon yakalama teknolojilerini kullanmayı, karbon yutakları oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Faaliyetlerimiz Sürdürülebilir Bir Dünya İçin

Sürdürülebilir dünya için faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmemizde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gözetmekteyiz.

Kurumsal sürdürülebilirlik ile çevresel sorunlarımızı ele alarak su, atık, enerji ve karbon yönetimi konularında çalışmalarımıza öncelik vererek, sosyal açıdan fırsat eşitliğini, çeşitliliği, insan haklarını gözeten ekonomik büyümeyi amaçlamaktayız.